مدرس تخصصی اتوکد معماری وصنعتی از سال 87 تا کنون

مدرس فوق تخصصی نقشه کشی معماری از سال ۸۷ تا کنون مدرس تخصصی آرشیکدِ معماری از سال ۹۲ تاکنون برگزار کننده دوره های طراحی نما و دکوراسیون داخلی با سیستم پروژه محور مربی دوره های خودآگاهی از سال ۹۲ تاکنون مشاور و کوچِ خودآگاهی و قانون جذب از سال ۹۲ تاکنون مشاور فنگشویی_معماری و زندگیِ انرژیتیک